Shkollë me program të atletikës prej tani edhe në Kosovë

Shkollat në Shtetet e Bashkuara të Amerikës prioritet të veçantë i kushtojnë sportit dhe atletikës, duke u munduar t’iu ofrojnë nxënësve sa më shumë mundësi zhvillimi në këtë drejtim. Përveç anës shëndetësore, studimet tregojnë se përfshirja e nxënësve në aktivitete sportive çon në performancë më të mirë akademike (Bullón et al, 2017). Mbi të gjitha, angazhimi i fëmijëve në sport është kyç në aspektin social dhe në ndërtimin e shprehisë së funksionimit në grup (ndërveprimit). Kjo e fundit është edhe njëra ndër filozofitë kryesore mbi të cilën vepron American School of Kosova. Kështu, duke marrë parasysh rëndësinë e përfshirjes së...

Read More