Shtëpia e ëndrrave: Enterieri modern plot dritë, i cili krijohet dhe zhduket me prekje të një suste (Video)

Nevojitet vetëm një veprim dhe shtypja e sustës dhe shtëpia juaj do të jetë kudo që të dëshironi.   Vetëm me një veprim të dorës dhe me shtypje të sustës, rimorkioja lëvizëse vetvetiu do të shpaloset dhe do të shndërrohet në shtëpi të mrekullueshme me enterierin më modern   Nga madhësia origjinale kur është e pashpalosur, shtëpia mund të rritet edhe deri në tri herë, pastaj mund të paloset dhe të zhvendoset në lokacion tjetër, apo do të transformohet në shtëpi ose në hapësirë...

Read More